suma: 0,00 zł do kasy
Logowanie lub rejestracja
Farby i akcesoria malarskie renomowanych marek
882 753 683
wysylka-dzis
darmowa-dostawa
zwrot-40-dni
top-producenci

Tikkurila Luja 20 Semi Matt Base 0,9l

Cena: 49,90 zł 49.90
ilość - +
Producent: TIKKURILA
Kod produktu: s7.60180460010110
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny

Opis

Tikkurila Luja 20 Semi Matt Base 1 0,9l

Rodzaj
 
Farba wykończeniowa
 
Opis
 
Specjalna farba akrylowa do wnętrz. Zawiera produkt biobójczy, który chroni powłokę farby. 
Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia (szpitale, sale operacyjne, pomieszczenia zabiegowe, laboratoria, stacje dializ, szkoły, przedszkola, żłobki, itp), zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością*.  Dedykowana do pomieszczeń wilgotnych oraz w pomieszczeniach gdzie pożądana jest wysoka odporność na zmywania i zużycie.

Produkt jest odpowiedni do stosowania na powierzchnie betonowe (malowanie dekoracyjne), gipsowe, szpachlowane, z cegły, na tapety i podłoża drewniane a także płyty kartonowo-gipsowe, płyty wiórowe i płyty z włókien drzewnych. Może być również stosowany na powierzchniach nowych, jak i uprzednio malowanych.


Przykłady zastosowania
Ściany i sufity w pomieszczeniach wilgotnych oraz w pomieszczeniach, gdzie pożądana jest wysoka odporność na zmywanie i zużycie, np.: hole, klatki schodowe, korytarze szpitalne, sale chorych, itp.
 
 
 
DANE TECHNICZNE
 
Właściwości: Farba odporna na mycie silnymi detergentami czyszczącymi i dezynfekującymi używanymi w szpitalach.
 
Baza: A i C
 
Kolory: Barwienie zgodne z kartą kolorów Tikkurila Symphony.
 
Stopień połysku: Półmat
 
Klasa emisji materiału budowlanego: M1
 
Wydajność:
Około 5-8 m2/l, ISO 6504-3.
Do 14 m2/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkim podłożu np. płyta G-K przy nakładaniu wałkiem o długości włosia 11 mm np. typu ANZA Elon. Wydajność uzależniona jest od: chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.Wielkość opakowań: 0,9 l; 2,7 l; 9 l
 
Rozcieńczalnik: Woda
 
Nakładanie: Wałek, pędzel lub natrysk.  Do aplikacji natryskowej używać dyszy 0,015 "- 0,021".  W razie konieczności należy rozcieńczyć produkt do 5% objętościowo.
 
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%: Suchość dotykowa po ok. 2 godz. Nakładanie kolejnej warstwy po ok. 4 godz.
 
Odporność na zmywanie: Odporność na szorowanie na mokro:(PN-EN ISO 11998): klasa 1 (klasyfikacja wg PN-EN 13300).
 
Odporność chemiczna: Odporny na rozpuszczalniki, np. benzyna lakiernicza.
Farba odporna na mycie środkami dezynfekującymi używanymi w szpitalach.
 
Odporność na wysokie temperatury: +85°C, ISO 4211-2 i ISO 4211-3.
 
Zawartość części stałych: Ok. 40% obj.
 
Gęstość: Ok. 1,2 kg/l, ISO 2811

INSTRUKCJE STOSOWANIA
 
Warunki nakładania
 
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, temperatura powietrza co najmniej +5°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
 
Przygotowanie
 
Powierzchnie niemalowane:
Usunąć brud i kurz z niemalowanej powierzchni. Jeśli to konieczne, wypełnić pęknięcia i ubytki szpachlówką Tikkurila Presto LV. Zeszlifować i odpylić. Zagruntować gruntem Tikkurila Optiva Primer, Tikkurila Feelings Universal Primer lub Tikkurila Luja Moisture Stop.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Umyć uprzednio malowane powierzchnie stosując Tikkurila Maalipesu zgodnie z instrukcją użycia i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć luźną, łuszczącą się farbę za pomocą skrobaka. Zmatowić twarde i błyszczące powierzchnie, następnie odpylić. Wypełnić pęknięcia i ubytki szpachlówką Tikkurila Presto LV. Zeszlifować szpachlówkę i odpylić. W razie potrzeby zagruntować gruntem Tikkurila Optiva Primer, Tikkurila Feelings Universal Primer lub Tikkurila Luja Moisture Stop.

Uwaga: Należy sprawdzić, czy malowany element jest stabilny np. czy zastosowana gładź/masa szpachlowa po lekkim przetarciu ręką „sypie się”, pyli i pozostawia na dłoni wyraźny ślad – to oznacza, że podłoże jest sypkie, niespójne i należy zastosować preparat Tikkurila Suprabilit.
Rozcieńczanie
Woda.
Malowanie
Przed malowaniem należy dokładnie wymieszać farbę. Nakładać dwie warstwy farby za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku.

Czyszczenie narzędzi
 
Narzędzia należy czyścić wodą z mydłem.
Instukcje dot. konserwacji
Czyszczenie nie wcześniej niż miesiąc po zakończeniu malowania.
Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką zwilżoną neutralnym roztworem myjącym (pH 6-8). Bardzo brudne powierzchnie czyścić lekko zasadowym roztworem myjącym (pH 8-10). Powierzchnia nie może pozostać wilgotna po czyszczeniu. Rozcieńczać zgodnie ze wskazówkami podanymi przez producenta detergentów.
W normalnych warunkach produkt osiąga odporność i trwałość po upływie miesiąca, do tego czasu powierzchnie muszą być traktowane z ostrożnością. Jeśli powierzchnie wymagają oczyszczenia zaraz po zakończeniu malowania, należy oczyścić je delikatnie miękką szczoteczką lub wilgotną ściereczką.
 
Konserwacja
 
Powierzchnie malowane Tikkurila Luja mogą być ponownie malowane farbami wodorozcieńczalnymi do ścian. Patrz przygotowanie podłoża.


Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
 
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) i 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Zawiera produkt biobójczy chroniący powłokę. Zawiera: 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
 
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
 
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
 
Chronić farbę przed mrozem. ADR - Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych.

Paleta kolorów

Specjalna farba akrylowa do wnętrz. Zawiera produkt biobójczy, który chroni powłokę farby. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium